Barbara Wypart - terapeuta

Tradycyjna Medycyna Chińska

Co oferuję moim pacjentom?

• indywidualne podejście do terapii
• holistyczną diagnozę
• porady dotyczące profilaktyki prozdrowotnej

Kilka słów o mnie

Nazywam się Basia Wypart, z wykształcenia jestem magistrem farmacji, absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej. W 1994r. będąc na IV roku studiów rozpoczęłam trening Tai Chi Chuan stylu Yang według programu Yang's Martial Arts Association (YMAA) pod okiem instruktora (obecnie mojego męża) Adama Wypart.

W miarę jak rosła moja fascynacja chińskimi systemami ćwiczeń fizycznych, a także poprawiała się moja kondycja zaczęłam trenować również style zewnętrzne kung fu: Długą Pięść i Białego Żurawia. Mój ówczesny Nauczyciel dr Yang Jwing-Ming zajmował się również ćwiczeniami Qigong oraz masażem tui na, co przyczyniło się do tego, że zainteresowałam się nie tylko bojowymi, ale także zdrowotnymi aspektami treningu. W 1999r. uzyskałam stopień asystenta instruktora oraz ukończyłam kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością kung fu. W 2000r. rozpoczęłam naukę stylu Chen Tai Chi Chuan wg przekazu GM Chen Xiao-Wang'a i obecnie nauczam tego stylu w Akademii Dao. Uczestniczyłam w wielu seminariach i obozach szkoleniowych prowadzonych m.in. przez mistrza Chen Xiao-Wang'a, Jana Silberstorffa, Chen Ying-Jun'a, Chen Ziqiang'a, Wang Hai-Jun'a.

W 2009r. trafiłam jako pacjentka do dr Bartosza Chmielnickiego, zajmującego się terapią wg zasad tradycyjnej medycyny chińskiej. Bardzo duża skuteczność zastosowanej wówczas akupunktury skłoniła mnie do rozpoczęcia nauki na kursie podstaw tradycyjnej medycyny chińskiej prowadzonym przez dr Michała Richtera, dr Bartosza Chmielnickiego i dr Monikę Nowicką. Kurs ten ukończyłam w grudniu 2010r. pozytywnie zdanym egzaminem. W kolejnych latach w dalszym ciągu pogłębiałam i wciąż pogłębiam swoja wiedzę z zakresu medycyny chińskiej uczestnicząc w licznych kursach zaawansowanych zarówno w Polsce jak i za granicą.

W trakcie kursu Stems and Branches Acupuncture prowadzonego przez Raniego Ayal zainteresowałam się chińską koncepcją czasu. W 2013r. ukończyłam kurs pierwszego stopnia Bazi, certyfikowany przez Master Academy of Chinese Metaphysics Joey'a Yap'a, prowadzony przez Annę Sztanderę. Nieprawdopodobna wręcz trafność uzyskiwanych analiz skłoniła mnie do dalszego zgłębiania Bazi, które stało się moją kolejną pasją. W dalszym ciągu się uczę na licznych kursach zaawansowanych i warsztatach, ukończyłam kurs drugiego stopnia Bazi, trzy stopnie kursu Zeri – doboru dat i strategicznego zarządzania czasem, kursy z zakresu pracy z heksagramami, podstawy Feng Shui, Xuan Kong Da Gua, Qi Men Dun Jia.

Obecnie prowadzę własny gabinet medycyny chińskiej, gdzie wykonuję zabiegi akupunktury, jestem konsultantką Bazi – wykonuję analizy Bazi dla osób prywatnych i firm, a także nauczam Tai Chi. Prowadzę też wykłady popularyzujące medycynę chińską, m.in. dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a w latach 2013- 2018 prowadziłam autorski kurs dietetyki wg zasad TCM przeznaczony dla pacjentów. Najwięcej radości sprawia mi fakt, że dziedziny tak różne, jak akupunktura, metafizyka, ćwiczenia fizyczne nie są ze sobą sprzeczne, a wręcz przeciwnie – łączą się w spójny system, który mogę wykorzystywać dla dobra moich pacjentów i którym chciałabym się dzielić z innymi praktykami.

Od 2018 wykładam tradycyjną medycynę chińską na kursach organizowanych przez Międzynarodową Szkołę Akupunktury Klasycznej Acuart

Certyfikaty

Pozostałe, ukończone kursy (bez wydanego certyfikatu):

  • Dwuletni kurs "Stems & Branches Acupuncture" ("Akupunktura Niebiańskich Pni i Ziemskich Konarów") - Rani Ayal
  • Maimon Yair - One needle acupuncture and five minutes diagnosis
  • Hamid Montakab - Sleep and dreams in Chinese Medicine
  • Jeremy Ross- Kombinacje ziołowe w leczeniu chorób skóry, mięśni i stawów
  • Michał Richter - Diagnoza z pulsu
  • Iwona Sitko-Urbanowicz - Dietetyka wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
  • Caitlin Donovan - Face Reading
  • Pediatria - Rani Ayal
  • Ghost Points - Treating Emotional Disorders Rani Ayal
  • Ba Mai (Meridiany Cudowne) - Rani Ayal

© Barbara Wypart

Powrót do góry