Barbara Wypart - terapeuta

Tradycyjna Medycyna Chińska

Dowiedz się wiecej o sztuce Ba Zi...

Zaskakująca trafność analizy Ba Zi wynika z silnej personalizacji tej sztuki. Narzędzie to pozwala m.in. lepiej zrozumieć procesy zachodzące w naszym życiu, własny potencjał, silne i słabe strony oraz charakter relacji z innymi ludźmi.

Analiza Ba Zi

W dużym uproszczeniu, analiza BaZi (dosł. osiem znaków) jest sztuką określania potencjału człowieka oraz charakteru jego relacji ze światem zewnętrznym w oparciu o chińską koncepcję czasu (cykle). Niektórzy żartobliwie określają to jako zamianę daty na prostokąt. Okazuje się, że otwiera to zupełnie nowe możliwości wglądu w naturę człowieka. Pozwala między innymi określić jego wrodzone mocne i słabe strony, czynniki motywujące i demotywujące, sposób reagowania na różne czynniki, ulubione sposoby działania, charakter oraz jakość relacji w rodzinie, w pracy jak również skłonności do zapadania na określone choroby.

Zaskakująca swą precyzją trafność poprawnie wykonanej analizy bierze się z niezwykle spersonalizowanego, unikalnego dla każdej osoby badania. Co najważniejsze, badanie takie jest całkowicie niezależne (czyli nie polega np. wypełnianiu testów czy udzielania odpowiedzi przez pacjenta lub osobę, dla której przygotowywane jest BaZi).

Analiza wyjaśnia, dlaczego dana osoba w określony sposób funkcjonuje w świecie. Daje odpowiedzi na pytania nad jakimi aspektami swojego życia (oraz w jaki sposób) można lub warto pracować aby zachować bądź odzyskać równowagę, szczęście, zadowolenie i powodzenie w życiu. Pozwala znacznie lepiej zrozumieć siebie oraz naszą indywidualność.

O analizę Ba Zi często proszą osoby, które napotykją w życiu trudności, których przyczyn nie potrafią zidentyfikować (zrozumieć) lub nie potrafią samodzielnie znaleźć sposobów ich rozwiązania.

Zainteresowani analizą najczęściej pytają o takie aspekty życia jak:

  • relacje w rodzinie / z partnerem bądź partnerką
  • zdrowie
  • praca zawodowa i kariera
  • relacje w pracy

Analiza BaZi może być wykonana niezależnie na potrzeby osoby zainteresowanej lub obok prowadzonej terapii. W przypadku analizy niezwiązanej bezpośrednio z terapią pacjenta BaZi najczęściej stosowane jest np. w celu określenia najkorzystniejszej ścieżki kariery zawodowej, zrozumienia i sposobu poprawy jakości relacji z innymi ludźmi lub zrozumienia przyczyn problemów jeśli takowe napotykamy w swoim życiu. Dla terapeutów pracujących według zasad tradycyjnej medycyny chińskiej, trenerów, coachów a nawet psychologów może być ogromnym wsparciem w terapii. Wnioski płynące z analizy BaZi dostarczają szeregu cennych informacji, odpowiadając na pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź stosując inne metody poznawcze. Należy mocno podkreślić, że wnioski te pokazują główną tendencję, trend w jakim toczy się nasze życie, lecz nie determinują ostatecznie tego co się w nim wydarzy, gdyż to zależy od podejmowanych przez nas decyzji i działań.

W odróżnieniu od zachodnich opartych o psychologię metod badania osobowości czy predyspozycji, analiza BaZi cechuje się bardziej matematyczno-analitycznym podejściem, większą precyzją (jednostka traktowana jest bardzo indywidualnie) oraz wszechstronnością (można trafnie analizować różne aspekty życia).

Od kilku lat profesjonalnie zajmuję się przygotowaniem analizy BaZi dla potrzeb osób zainteresowanych, nie tylko moich pacjentów. Udzielam również porad innym, mniej doświadczonym niezależnym konsultantom BaZi oraz prowadzę autorskie kursy i warsztaty, na których nauczam sztuki BaZi od podstaw.


Najbliższe kursy i warsztaty Ba Zi

Informacje o najblizszych kursach znajdują się w nowej zakładce Kursy

© Barbara Wypart

Powrót do góry