Barbara Wypart - terapeuta

Tradycyjna Medycyna Chińska

Terapia w zgodzie z naturą

W medycynie chińskiej człowiek jest częścią Wszechświata, znajduje się pomiędzy Niebem i Ziemią i podlega ich wpływom.

Tradycyjna Medycyna Chińska (TCM)

Jest systemem medycznym o wielowiekowej tradycji, opartym na dwóch systemach filozoficznych: taoizmie i konfucjanizmie. W toku swojego rozwoju medycyna chińska stworzyła własną teorię fizjologii i patologii człowieka, rozwinęła metody diagnostyczne oparte na słuchaniu (wywiad), obserwacji (wyglądu, cery, języka) i dotykaniu (badanie pulsu, palpacja meridianów), a także wykształciła skuteczne metody terapii (akupunktura, akupresura, moxa, bańki, ziołolecznictwo, dietetyka i systemy ćwiczeń fizycznych).

Medycyna chińska traktuje człowieka jako całość, zarówno w wymiarze fizycznym jak i emocjonalnym. Uwzględnia także to, że człowiek podlega wpływom zmieniającego się środowiska zewnętrznego i czynników klimatycznych oraz cyklom dobowym i rocznym.


Jeśli jesteś zainteresowany...

...nauką akupunktury według zasad Klasycznej Medycyny Chińskiej zapraszam do Międzynarodowej Szkoły Akupunktury Klasycznej Acuart - w Katowicach lub Wielkopolskiej Szkoły Akupunktury - w Poznaniu.

© Barbara Wypart

Powrót do góry