Barbara Wypart - terapeuta

Tradycyjna Medycyna Chińska

Status akupunktury w prawie polskim

Tradycyjna Medycyna Chinska jest obecnie uznanym systemem medycznym na całym świecie. Jest bardzo popularna m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Francji...

Regulacje prawne w Polsce

Akupunktura stosowana od wieków w Chinach jest obecnie metodą leczenia uznaną przez Światową Organizację Zdrowia.

W naszym kraju nie ma jednolitego ustawodawstwa dotyczącego nauczania jak i wykonywania akupunktury. Należy rozgraniczyć akupunkturę, która stanowi narzędzie medycyny akademickiej i praktykowana jest np. w poradniach leczenia bólu przewlekłego od akupunktury wykonywanej w paradygmacie medycyny chińskiej.

Akupunktura w poradniach leczenia bólu może być wykonywana tylko przez lekarzy i oparta jest na diagnozie "zachodniej". Natomiast akupunktura w paradygmacie medycyny chińskiej jest traktowana jako metoda medycyny alternatywnej i komplementarnej i może być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności, a nie będące lekarzami. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.) zawód "akupunkturzysta" (nr 323001, z grupy 3230 "Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii") zaklasyfikowany jest do średniego personelu medycznego i w związku z tym wykonywanie tego zawodu nie narusza ustawy o zawodzie lekarza.

Aktualnie w Polsce brak jest przepisów normujących szkolenie w zakresie medycyny chińskiej i akupunktury. W Polsce południowej istnieją dwa prężnie działające ośrodki kształcenia: Katowice (Compleo) oraz Kraków (Kalmus Consulting). W Katowicach mogą kształcić się osoby posiadające wyższe wykształcenie medyczne, niekoniecznie lekarskie, np. pielęgniarki, farmaceuci, rehabilitanci.

W celu propagowania medycyny chińskiej oraz zapewnienia wysokich standardów jakości świadczonych usług powstało Stowarzyszenie Akupunktury Klasycznej (tylko dla lekarzy) oraz Stowarzyszenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Stowarzyszenie Akupunktury Klasycznej nawiązało współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i rozpoczęło działalność w strukturach europejskich. W związku z tym praktycy z naszego kraju mają możliwość ciągłego dokształcania się również poza granicami Polski, w tym udziału w licznych kongresach i konferencjach m.in. w Rothenburgu w Niemczech, w Pradze, w Danii.

© Barbara Wypart

Powrót do góry