Barbara Wypart - terapeuta

Tradycyjna Medycyna Chińska

Co "mierzę" badając puls pacjenta?

W medycynie zachodniej mierzy się jedynie tętno i ciśnienie. W tradycyjnej medycynie chińskiej terpaeuta bada i analizuje znacznie więcej parametrów przepływu krwi...

Diagnoza z pulsu mniej "tajemnicza"...

Badanie pulsu jest jednym z elementów diagnozy stawianej według zasad medycyny chińskiej. W gabinecie często spotykam się z pytaniem o co właściwie chodzi i na czym polega diagnoza z pulsu. Powszechnie wiadomo, że krew rozprowadza do wszystkich komórek ciała substancje odżywcze i zabiera produkty przemiany materii. W przypadku wielu chorób „zachodnich” stwierdza się nieprawidłowości w składzie krwi, jej parametrach fizycznych (jak np. gęstość, lepkość) i przepływie. W trakcie badania pulsu według zasad medycyny chińskiej również oceniane są pewne parametry fizyczne charakteryzujące przepływ krwi w tętnicy promieniowej. Ale po kolei.

Badanie najpierw wykonuje się umieszczając trzy palce na nadgarstku pacjenta (na tętnicy promieniowej). Pozwala to określić ogólną jakość pulsu – czy jest szybki czy wolny, silny czy słaby, czy występują zaburzenia rytmu itp. To tak jak pierwsze wrażenie, podanie reki na powitanie. Po wstępnej ocenie terapeuta przystępuje do badania każdej z trzech pozycji pulsu oddzielnie. Dodatkowo stopniuje się siłę nacisku palca, tak aby zbadać puls na różnych głębokościach.

W czasie badania ocenia się parametry fizyczne takie jak: wypełnienie naczynia krwią, napięcie ściany naczynia, siłę pulsu, częstotliwość, długość, a także jak wygląda fala, którą czuje się pod palcami.

To, co jest odczuwane na pulsie należy następnie zinterpretować. Umiejętność badania pulsu wymaga pewnej wrażliwości, która rozwija się poprzez praktykę. Niezbędny jest również nauczyciel, ponieważ poszczególne jakości pulsu bardzo trudno sobie wyobrazić jedynie na podstawie opisów z książek. Nauczenie się diagnozy z pulsu samemu, bez nauczyciela, jest moim zdaniem praktycznie niemożliwe.

Badanie pulsu jest integralna częścią procesu diagnostycznego w medycynie chińskiej, ponieważ pozwala na ocenę stanu zdrowia pacjenta „tu i teraz”. Puls podlega bardzo szybkim zmianom, dlatego zawsze badam go przed wykonaniem zabiegu oraz po jego zakończeniu, a także często kontroluję w trakcie zabiegu. Zmiana pulsu pacjenta może wpływać na czas trwania zabiegu i decydować o jego zakończeniu. Zmiana pulsu zgodnie z oczekiwaniami terapeuty stanowi potwierdzenie zarówno postawionej diagnozy, jak i wybranej strategii leczenia.

© Barbara Wypart

Powrót do góry